Wykazy podręczników

Strona główna

Wykaz podręczników do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym


Wybierz mniejszość (liczba podręczników):
białoruska mniejszość narodowa (7)
litewska mniejszość narodowa (30)
społeczność kaszubska posługująca się językiem regionalnym kaszubskim (12)
ukraińska mniejszość narodowa (6)
niemiecka mniejszość narodowa (3)
 
Ostatnia aktualizacja danych: 2020-02-19 17:54