Nowe podręczniki
Strona główna

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym uwzględniających nową podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół


Wybierz mniejszość (liczba podręczników):
białoruska mniejszość narodowa (4)
litewska mniejszość narodowa (21)
społeczność kaszubska posługująca się językiem regionalnym kaszubskim (9)
ukraińska mniejszość narodowa (6)
niemiecka mniejszość narodowa (1)
 
Ostatnia aktualizacja danych: 2017-02-22 16:25