Wykazy podręczników

Strona główna

Wykaz podręczników do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym


Wybierz mniejszość (liczba podręczników):
białoruska mniejszość narodowa (4)
litewska mniejszość narodowa (28)
społeczność kaszubska posługująca się językiem regionalnym kaszubskim (10)
ukraińska mniejszość narodowa (6)
niemiecka mniejszość narodowa (3)
 
Ostatnia aktualizacja danych: 2018-12-13 18:06