Wykazy podręczników
Strona główna

Wykaz podręczników do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym


Wybierz mniejszość (liczba podręczników):
białoruska mniejszość narodowa (4)
litewska mniejszość narodowa (21)
społeczność kaszubska posługująca się językiem regionalnym kaszubskim (9)
ukraińska mniejszość narodowa (6)
niemiecka mniejszość narodowa (1)
 
Ostatnia aktualizacja danych: 2017-03-22 18:08