Wykazy podręczników

Strona główna

Wykaz podręczników do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym


Wybierz mniejszość (liczba podręczników):
białoruska mniejszość narodowa (7)
litewska mniejszość narodowa (30)
społeczność kaszubska posługująca się językiem regionalnym kaszubskim (12)
ukraińska mniejszość narodowa (6)
niemiecka mniejszość narodowa (3)
Wybierz typ szkoły (liczba podręczników)
szkoła podstawowa (kl. I-III) - podstawa 2012 (2)
szkoły ponadgimnazjalne, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego - podstawa 2012 (2)
szkoła podstawowa (kl. 1-3) - podstawa 2017/2018 (2)
ponadpodstawowa (liceum ogólnokształcące i technikum) - podstawa 2017/2018 (1)
 
Ostatnia aktualizacja danych: 2020-02-19 17:54