Nowe podręczniki
Strona główna

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego, dostosowanych do wieloletniego użytku w poszczególnych typach szkół


Wybierz typ szkoły:
szkoła podstawowa (kl. I-III)
szkoła podstawowa (kl. IV-VI)
gimnazjum
szkoły ponadgimnazjalne, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
zasadnicza szkoła zawodowa
Ostatnia aktualizacja danych: 2017-02-22 16:25