Wykazy podręczników

Strona główna

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 z późn. zm.), dostosowanych do wieloletniego użytku


Wybierz typ szkoły:
szkoła podstawowa (kl. I-III)
szkoła podstawowa (kl. IV-VI)
gimnazjum
szkoły ponadgimnazjalne, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
zasadnicza szkoła zawodowa
Wybierz rodzaj zajęć (liczba podręczników):
Uwaga,
do pozostałych przedmiotów ogólnokształcących w zasadniczej szkole zawodowej mogą być stosowane podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego do szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego – do zakresu podstawowego.
Ostatnia aktualizacja danych: 2019-10-16 16:36