Wykazy podręczników

Strona główna

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356)


Wybierz typ szkoły:
szkoła podstawowa (kl. 1-3)
szkoła podstawowa (kl. 4-8)
branżowa szkoła I stopnia
Ostatnia aktualizacja danych: 2018-01-19 15:42