Wykazy podręczników

Strona główna

Wnioski o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356)


Wybierz typ szkoły:
szkoła podstawowa (kl. I-III)
szkoła podstawowa (kl. IV-VI)
gimnazjum
szkoły ponadgimnazjalne, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
zasadnicza szkoła zawodowa
szkoła podstawowa (kl. 1-3)
szkoła podstawowa (kl. 4-8)
branżowa szkoła I stopnia
Ostatnia aktualizacja danych: 2018-06-22 09:38