Nowe podręczniki

Podręczniki do nowej podstawy programowej - strona główna

Uwaga!
Informujemy, że termin 31 marca br. nie jest terminem wyboru podręczników na rok szkolny 2016/2017 przez nauczycieli. O terminie wyboru podręczników przez nauczycieli decyduje dyrektor szkoły, który będzie aplikował o dotację na zakup podręczników. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811), w terminie do dnia 31 marca 2016 r. wydawcy muszą dostosować kolejne podręczniki do zasady wieloletniego użytku.

Ostatnia aktualizacja danych: 2017-02-17 16:39