Wykaz podręczników do kształcenia ogólnego opracowanych na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 z późn. zm.)

I ETAP EDUKACYJNY, KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 1. „Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1.”
  Maria Lorek, Lidia Wollman
  Rok dopuszczenia 2014
 2. „Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 2.”
  Maria Lorek, Lidia Wollman
  Rok dopuszczenia 2014
 3. „Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 3.”
  Maria Lorek, Lidia Wollman, Barbara Ochmańska
  Rok dopuszczenia 2014
 4. „Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 4.”
  Maria Lorek, Lidia Wollman, Barbara Ochmańska
  Rok dopuszczenia 2014
 5. „Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1A.”
  Maria Lorek, Monika Zatorska
  Rok dopuszczenia 2015
 6. „Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1B.”
  Maria Lorek, Monika Zatorska
  Rok dopuszczenia 2015
 7. „Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1.”
  Agata Ludwa, Maria Lorek
  Rok dopuszczenia 2015
 8. „Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2.”
  Maria Lorek, Monika Zatorska
  Rok dopuszczenia 2015
 9. „Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2.”,
  Agata Ludwa, Maria Lorek
  Rok dopuszczenia 2015
 10. „Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3.”
  Maria Lorek, Monika Zatorska
  Rok dopuszczenia 2015
 11. „Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3.”,
  Agata Ludwa, Maria Lorek
  Rok dopuszczenia 2015
 12. „Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4.”
  Maria Lorek, Monika Zatorska
  Rok dopuszczenia 2015
 13. „Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4.”,
  Agata Ludwa, Maria Lorek
  Rok dopuszczenia 2015
 14. „Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1A.”
  Maria Lorek, Monika Zatorska
  Rok dopuszczenia 2016
 15. „Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1B.”
  Maria Lorek, Monika Zatorska
  Rok dopuszczenia 2016
 16. „Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1.”
  Agata Ludwa, Maria Lorek
  Rok dopuszczenia 2016
 17. „Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 2.”
  Maria Lorek, Monika Zatorska
  Rok dopuszczenia 2016
 18. „Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 2.”
  Agata Ludwa, Maria Lorek
  Rok dopuszczenia 2016
 19. „Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 3A.”
  Maria Lorek, Monika Zatorska
  Rok dopuszczenia 2016
 20. „Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 3B.”
  Maria Lorek, Monika Zatorska
  Rok dopuszczenia 2016
 21. „Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 3.”
  Agata Ludwa, Maria Lorek
  Rok dopuszczenia 2016
 22. „Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 4.”
  Maria Lorek, Monika Zatorska
  Rok dopuszczenia 2016
 23. „Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 4.”
  Agata Ludwa, Maria Lorek
  Rok dopuszczenia 2016