Wykaz podręczników do kształcenia ogólnego opracowanych w ramach projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” współfinansowanego ze środków pochodzących z UE, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 z późn. zm.)

Podręczniki są dostępne na stronie internetowej www.epodreczniki.pl

I ETAP EDUKACYJNY, KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 1. Marzena Czarnowska-Mazurek, Grażyna Śliwa, Balbina Piechocińska, Janusz Piechociński, Jacek Rembiś
  „Zgrzyciaki. Klasa I”
  GRUPA EDUKACYJNA S. A.
  rzeczoznawcy: dr Katarzyna Kochan, dr Beata Oelszlaeger-Kosturek, dr Ewa Ogłoza, mgr Maria Gudro-Homicka, mgr Lech Kłosowski
  Rok dopuszczenia 2015,

 2. Marzena Czarnowska-Mazurek, Grażyna Śliwa, Balbina Piechocińska, Janusz Piechociński, Jacek Rembiś
  „Zgrzyciaki. Klasa II”
  GRUPA EDUKACYJNA S. A.
  rzeczoznawcy: dr Katarzyna Kochan, dr Beata Oelszlaeger-Kosturek, dr Ewa Ogłoza, mgr Lech Kłosowski
  Rok dopuszczenia 2015

 3. Marzena Czarnowska-Mazurek, Grażyna Śliwa, Balbina Piechocińska, Janusz Piechociński, Jacek Rembiś
  „Zgrzyciaki. Klasa III”
  GRUPA EDUKACYJNA S. A.
  rzeczoznawcy: dr Katarzyna Kochan, dr Beata Oelszlaeger-Kosturek, dr Ewa Ogłoza, mgr Lech Kłosowski
  Rok dopuszczenia 2015

II ETAP EDUKACYJNY, KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

 1. Małgorzata Pawlak, Wojciech Mrozowicz
  „wspóln@historia. Historia i społeczeństwo. Klasa 4. Szkoła podstawowa”
  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
  rzeczoznawcy: dr hab. Bogumiła Burda, dr Anna Wilczyńska, dr Katarzyna Kozłowska, Mateusz Ciborowski (ekspert)
  Rok dopuszczenia 2015

 2. Wojciech Mrozowicz, Robert Kołodziej
  „wspóln@historia. Historia i społeczeństwo. Klasa 5. Szkoła podstawowa”
  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
  rzeczoznawcy: dr hab. Bogumiła Burda, dr Anna Wilczyńska, dr Katarzyna Kozłowska, Mateusz Ciborowski (ekspert)
  Rok dopuszczenia 2015

 3. Robert Kołodziej, Joanna Wojdon, Przemysław Wiszewski
  „wspóln@historia. Historia i społeczeństwo. Klasa 6. Szkoła podstawowa”
  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
  rzeczoznawcy: dr hab. Bogumiła Burda, dr Anna Wilczyńska, dr Katarzyna Kozłowska, Mateusz Ciborowski (ekspert)
  Rok dopuszczenia 2015

JĘZYK POLSKI

 1. Grażyna Kulesza, Jacek Kulesza
  „Piąta strona świata. Język polski. Podręcznik do klasy 4 szkoły podstawowej”
  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
  rzeczoznawcy: dr Wojciech Kaliszewski, mgr Teresa Zawisza-Chlebowska, dr Katarzyna Kozłowska, Adam Pietrasiewicz (ekspert)
  Rok dopuszczenia 2015

 2. Grażyna Kulesza, Jacek Kulesza
  „Piąta strona świata. Język polski. Podręcznik do klasy 5 szkoły podstawowej”
  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
  rzeczoznawcy: dr Wojciech Kaliszewski, mgr Teresa Zawisza-Chlebowska, dr Magdalena Trysińska, Adam Pietrasiewicz (ekspert)
  Rok dopuszczenia 2015

 3. Grażyna Kulesza, Jacek Kulesza
  „Piąta strona świata. Język polski. Podręcznik do klasy 6 szkoły podstawowej”
  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
  rzeczoznawcy: dr Wojciech Kaliszewski, mgr Teresa Zawisza-Chlebowska, dr Magdalena Trysińska, Adam Pietrasiewicz (ekspert)
  Rok dopuszczenia 2015

MATEMATYKA

 1. Jacek Stańdo i zespół autorski Politechniki Łódzkiej
  „E-podręcznik do matematyki dla klasy IV szkoły podstawowej. Odkryj, zrozum, zastosuj…”
  POLITECHNIKA ŁÓDZKA
  rzeczoznawcy: dr hab. Maria Korcz, mgr Agnieszka Pfeiffer, dr hab. Wacław Zawadowski, dr Iwona Wanda Grygiel, dr Jan Piotr Omieciński
  Rok dopuszczenia 2015

 2. Jacek Stańdo i zespół autorski Politechniki Łódzkiej
  „E-podręcznik do matematyki dla klasy V szkoły podstawowej. Odkryj, zrozum, zastosuj…”
  POLITECHNIKA ŁÓDZKA
  rzeczoznawcy: dr hab. Maria Korcz, dr hab. Wacław Zawadowski, dr Iwona Wanda Grygiel, dr Jan Piotr Omieciński
  Rok dopuszczenia 2015

 3. Jacek Stańdo i zespół autorski Politechniki Łódzkiej
  „E-podręcznik do matematyki dla klasy VI szkoły podstawowej. Odkryj, zrozum, zastosuj…”
  POLITECHNIKA ŁÓDZKA
  rzeczoznawcy: dr hab. Maria Korcz, mgr Agnieszka Pfeiffer, dr hab. Wacław Zawadowski, dr Iwona Wanda Grygiel, dr Jan Piotr Omieciński
  Rok dopuszczenia 2015

PRZYRODA

 1. Brygida Baranowska, Andrzej Boczarowski, Anna Florek, Dariusz Kajewski, Katarzyna Lech, Barbara Szydzik
  „Świat pod lupą. Przyroda. Klasa 4. Szkoła podstawowa”
  UNIWERSYETET PRZYRODNICZY we WROCŁAWIU
  rzeczoznawcy: mgr Ewa Gryczman, dr inż. Joanna Bałach-Frankiewicz, mgr Waldemar Reńda, dr Ewa Nowak, prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak, mgr Lech Kłosowski
  Rok dopuszczenia 2015

 2. Brygida Baranowska, Andrzej Boczarowski, Dariusz Kajewski, Katarzyna Lech, Barbara Szydzik
  „Świat pod lupą. Przyroda. Klasa 5. Szkoła podstawowa”
  UNIWERSYETET PRZYRODNICZY we WROCŁAWIU
  rzeczoznawcy: mgr Ewa Gryczman, dr inż. Joanna Bałach-Frankiewicz, mgr Waldemar Reńda, dr Ewa Nowak, prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak, mgr Lech Kłosowski
  Rok dopuszczenia 2015

 3. Brygida Baranowska, Andrzej Boczarowski
  „Świat pod lupą. Przyroda. Klasa 6. Szkoła podstawowa”
  UNIWERSYETET PRZYRODNICZY we WROCŁAWIU
  rzeczoznawcy: mgr Ewa Gryczman, dr inż. Joanna Bałach-Frankiewicz, mgr Waldemar Reńda, dr Ewa Nowak, prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak, mgr Lech Kłosowski
  Rok dopuszczenia 2015

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 1. Jarosław Koludo, Tomasz Krupa, Jacek Lipecki, Lidia Aparta-Koura, Anna Koludo, Sławomir Szaruga, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, Izabela Dubaniewicz, Maciej Borowiecki, Janusz Wierzbicki
  „Zajęcia komputerowe. Klasa 4, szkoła podstawowa”
  POLITECHNIKA ŁÓDZKA
  rzeczoznawcy: dr Leszek Rudak, mgr inż. Łukasz Tomczyk, dr Joanna Dobkowska, mgr Przemysław Rogalski (ekspert)
  Rok dopuszczenia 2015

 2. Jarosław Koludo, Tomasz Krupa, Anna Koludo, Jacek Lipecki, Sławomir Szaruga,
  „Zajęcia komputerowe. Klasa 5, szkoła podstawowa”
  POLITECHNIKA ŁÓDZKA
  rzeczoznawcy: dr Leszek Rudak, mgr inż. Łukasz Tomczyk, dr Joanna Dobkowska, mgr Przemysław Rogalski (ekspert)
  Rok dopuszczenia 2015

 3. Jarosław Koludo, Anna Koludo, Tomasz Krupa, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, Lidia Aparta-Koura, Sławomir Szaruga, Izabela Dubaniewicz, Jacek Lipecki, Maciej Borowiecki, Janusz Wierzbicki
  „Zajęcia komputerowe. Klasa 6, szkoła podstawowa”
  POLITECHNIKA ŁÓDZKA
  rzeczoznawcy: prof. dr hab. Liliana Teresa Byczkowska-Lipińska, mgr inż. Łukasz Tomczyk, dr Joanna Dobkowska, mgr Przemysław Rogalski (ekspert)
  Rok dopuszczenia 2015

III ETAP EDUKACYJNY, KLASY I-III GIMNAZJUM

BIOLOGIA

 1. Alicja Kasińska, Katarzyna Lech, Monika Zaleska-Szczygieł
  „Świat pod lupą. Biologia. Klasa 1. Gimnazjum”
  UNIWERSYETET PRZYRODNICZY we WROCŁAWIU
  rzeczoznawcy: dr Anna Krystyna Sternicka, dr Alicja Walosik, prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak, mgr Lech Kłosowski
  Rok dopuszczenia 2015

 2. Alicja Kasińska, Katarzyna Lech, Monika Zaleska-Szczygieł
  „Świat pod lupą. Biologia. Klasa 2. Gimnazjum”
  UNIWERSYETET PRZYRODNICZY we WROCŁAWIU
  rzeczoznawcy: dr Anna Krystyna Sternicka, dr Alicja Walosik, prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak, mgr Lech Kłosowski
  Rok dopuszczenia 2015

 3. Alicja Kasińska, Katarzyna Lech, Barbara Szydzik, Andrzej Boczarowski
  „Świat pod lupą. Biologia. Klasa 3. Gimnazjum”
  UNIWERSYETET PRZYRODNICZY we WROCŁAWIU
  rzeczoznawcy: dr Anna Krystyna Sternicka, dr Alicja Walosik, prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak, mgr Lech Kłosowski
  Rok dopuszczenia 2015

CHEMIA

 1. Małgorzata Bartoszewicz, Bożena Karawajczyk, Agnieszka Kamińska-Ostęp
  „Świat pod lupą. Chemia. Klasa 1. Gimnazjum”
  UNIWERSYETET PRZYRODNICZY we WROCŁAWIU
  rzeczoznawcy: mgr Maria Aleksandra Bigos, dr hab. Jan Rajmund Paśko, dr Monika Szymańska, mgr Lech Kłosowski
  Rok dopuszczenia 2015

 2. Małgorzata Bartoszewicz, Bożena Karawajczyk
  „Świat pod lupą. Chemia. Klasa 2. Gimnazjum”
  UNIWERSYETET PRZYRODNICZY we WROCŁAWIU
  rzeczoznawcy: mgr Maria Aleksandra Bigos, dr hab. Jan Rajmund Paśko, dr Monika Szymańska, mgr Lech Kłosowski
  Rok dopuszczenia 2015

 3. Małgorzata Bartoszewicz, Halina Szczepaniec, Aneta Wojewoda
  „Świat pod lupą. Chemia. Klasa 3. Gimnazjum”
  UNIWERSYETET PRZYRODNICZY we WROCŁAWIU
  rzeczoznawcy: mgr Maria Aleksandra Bigos, dr hab. Jan Rajmund Paśko, dr Monika Szymańska, mgr Lech Kłosowski
  Rok dopuszczenia 2015

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Michał Banaś, Paweł Gawłowski, Sławomir Ochrem
„Świat pod lupą. Edukacja dla bezpieczeństwa. Gimnazjum”
UNIWERSYETET PRZYRODNICZY we WROCŁAWIU
rzeczoznawcy: mgr Jerzy Kiełb, dr Beata Monika Służalska, dr Monika Szymańska, mgr Lech Kłosowski
Rok dopuszczenia 2015

FIZYKA

 1. Dariusz Kajewski, Helena Nazarenko-Fogt, Ireneusz Benzar, Ryszard Nych, Andrzej Fogt
  „Świat pod lupą. Fizyka. Klasa 1. Gimnazjum”
  UNIWERSYETET PRZYRODNICZY we WROCŁAWIU
  rzeczoznawcy: mgr Waldemar Reńda, dr Ewa Strugała, mgr Zofia Smuga, mgr Lech Kłosowski
  Rok dopuszczenia 2015

 2. Dariusz Kajewski, Andrzej Fogt, Helena Nazarenko-Fogt
  „Świat pod lupą. Fizyka. Klasa 2. Gimnazjum”
  UNIWERSYETET PRZYRODNICZY we WROCŁAWIU
  rzeczoznawcy: mgr Waldemar Reńda, dr Ewa Strugała, dr Krzysztof Koc, mgr Lech Kłosowski
  Rok dopuszczenia 2015

 3. Magdalena Grygiel, Helena Nazarenko-Fogt, Ryszard Nych
  „Świat pod lupą. Fizyka. Klasa 3. Gimnazjum”
  UNIWERSYETET PRZYRODNICZY we WROCŁAWIU
  rzeczoznawcy: mgr Waldemar Reńda, dr Ewa Strugała, mgr Zofia Smuga, mgr Lech Kłosowski
  Rok dopuszczenia 2015

GEOGRAFIA

 1. Andrzej Boczarowski, Beata Sienkiewicz, Bożena Stocka
  „Świat pod lupą. Geografia. Klasa 1. Gimnazjum”
  UNIWERSYETET PRZYRODNICZY we WROCŁAWIU
  rzeczoznawcy: dr inż. Joanna Bałach-Frankiewicz, dr hab. Iwona Piotrowska, prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak, mgr Lech Kłosowski
  Rok dopuszczenia 2015

 2. Robert Wers, Blandyna Zajdler
  „Świat pod lupą. Geografia. Klasa 2. Gimnazjum”
  UNIWERSYETET PRZYRODNICZY we WROCŁAWIU
  rzeczoznawcy: dr inż. Joanna Bałach-Frankiewicz, dr hab. Iwona Piotrowska, prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak, mgr Lech Kłosowski
  Rok dopuszczenia 2015

 3. Edward Dudek
  „Świat pod lupą. Geografia. Klasa 3. Gimnazjum”
  UNIWERSYETET PRZYRODNICZY we WROCŁAWIU
  rzeczoznawcy: dr inż. Joanna Bałach-Frankiewicz, dr Andrzej Witt, prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak, mgr Lech Kłosowski
  Rok dopuszczenia 2015

HISTORIA

 1. Andrzej Wypustek
  „ważn@historia. Starożytność. Klasa 1. Gimnazjum”
  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
  rzeczoznawcy: dr hab. Bogumiła Burda, dr Anna Wilczyńska, dr Katarzyna Kozłowska, Mateusz Ciborowski (ekspert)
  Rok dopuszczenia 2015

 2. Przemysław Wiszewski
  „ważn@historia. Średniowiecze. Klasa 1. Gimnazjum”
  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
  rzeczoznawcy: dr hab. Bogumiła Burda, dr Anna Wilczyńska, mgr Klemens Stróżyński, Mateusz Ciborowski (ekspert)
  Rok dopuszczenia 2015

 3. Leszek Ziątkowski
  „ważn@historia. Nowożytność. Historia. Klasa 2. Gimnazjum”
  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
  rzeczoznawcy: dr hab. Bogumiła Burda, dr Anna Wilczyńska, mgr Klemens Stróżyński, Mateusz Ciborowski (ekspert)
  Rok dopuszczenia 2015

 4. Monika Piotrowska-Marchewa
  „ważn@historia. Długi wiek XIX. Historia. Klasa 3. Gimnazjum”
  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
  rzeczoznawcy: dr hab. Bogumiła Burda, dr Anna Wilczyńska, dr Monika Szymańska, Mateusz Ciborowski (ekspert)
  Rok dopuszczenia 2015

INFORMATYKA

Jarosław Koludo, Tomasz Krupa, Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, Lidia Aparta, Sławomir Szaruga, Izabela Dubaniewicz, Maciej Kacperski, Maciej Borowiecki, Janusz Wierzbicki
„Informatyka. Gimnazjum”,
POLITECHNIKA ŁÓDZKA
rzeczoznawcy: prof. dr hab. Liliana Teresa Byczkowska-Lipińska, mgr inż. Łukasz Tomczyk, dr Joanna Dobkowska, mgr Przemysław Rogalski (ekspert)
Rok dopuszczenia 2015

JĘZYK POLSKI

 1. Dariusz Dybek, Dorota Michułka, Marcin Poprawa, Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Anna Żurek, Elżbieta Lubczyńska-Jeziorna, Justyna Bajda, Marek Pustowaruk, Magdalena Dąbrowska, Halina Kubicka
  „Kultura odmienia. Język polski. Podręcznik do klasy 1 gimnazjum”
  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
  rzeczoznawcy: dr hab. Jadwiga Bednarek, dr Joanna Dobkowska, dr Katarzyna Kozłowska, Adam Pietrasiewicz (ekspert)
  Rok dopuszczenia 2015

 2. Elżbieta Lubczyńska-Jeziorna, Anna Żurek, Dariusz Dybek, Marek Pustowaruk, Marian Bielecki, Dorota Michułka, Marcin Poprawa, Aleksandra Kucharska, Justyna Bajda, Małgorzata Dawidziak-Kładoczna
  „Kultura odmienia. Język polski. Podręcznik do klasy 2 gimnazjum”
  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
  rzeczoznawcy: dr hab. Jadwiga Bednarek, dr Joanna Dobkowska, dr Katarzyna Kozłowska, Adam Pietrasiewicz (ekspert)
  Rok dopuszczenia 2015

 3. Dariusz Dybek, Dorota Michułka, Elżbieta Lubczyńska-Jeziorna, Marcin Poprawa, Marian Bielecki, Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Justyna Bajda, Marek Pustowaruk, Anna Żurek
  „Kultura odmienia. Język polski. Podręcznik do klasy 3 gimnazjum”
  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
  rzeczoznawcy: prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak, dr Joanna Dobkowska, dr Katarzyna Kozłowska, Adam Pietrasiewicz (ekspert)
  Rok dopuszczenia 2015

MATEMATYKA

 1. Jacek Stańdo i zespół autorski Politechniki Łódzkiej
  „E-podręcznik do matematyki dla klasy I gimnazjum. Odkryj, zrozum, zastosuj…”
  POLITECHNIKA ŁÓDZKA
  rzeczoznawcy: dr hab. Maria Korcz, mgr Agnieszka Pfeiffer, dr hab. Wacław Zawadowski, dr Iwona Wanda Grygiel, dr Jan Piotr Omieciński
  Rok dopuszczenia 2015

 2. Jacek Stańdo i zespół autorski Politechniki Łódzkiej
  „E-podręcznik do matematyki dla klasy II gimnazjum. Odkryj, zrozum, zastosuj…”
  POLITECHNIKA ŁÓDZKA
  rzeczoznawcy: dr hab. Maria Korcz, mgr Agnieszka Pfeiffer, dr hab. Wacław Zawadowski, dr Iwona Wanda Grygiel, dr Jan Piotr Omieciński
  Rok dopuszczenia 2015

 3. Jacek Stańdo i zespół autorski Politechniki Łódzkiej
  „E-podręcznik do matematyki dla klasy III gimnazjum. Odkryj, zrozum, zastosuj…”
  POLITECHNIKA ŁÓDZKA
  rzeczoznawcy: mgr Agnieszka Pfeiffer, dr hab. Wacław Zawadowski, dr Iwona Wanda Grygiel, dr Jan Piotr Omieciński
  Rok dopuszczenia 2015

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 1. Anna Wąsiel-Alberska, Leszek Sobkowiak, Robert Alberski
  „Podręcznik obywatela. Część 1. Wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum”
  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
  rzeczoznawcy: mgr Katarzyna Wiszowata-Walczak, mgr Zbigniew Żuchowski, dr Katarzyna Kozłowska, Mateusz Ciborowski (ekspert)
  Rok dopuszczenia 2015

 2. Agnieszka Florczak, Marta Makuch
  „Podręcznik obywatela. Część 2. Wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum”
  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
  rzeczoznawcy: mgr Katarzyna Wiszowata-Walczak, mgr Zbigniew Żuchowski, dr Katarzyna Kozłowska, Mateusz Ciborowski (ekspert)
  Rok dopuszczenia 2015

IV ETAP EDUKACYJNY, SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE, ZAKRES PODSTAWOWY

BIOLOGIA

Alicja Kasińska, Katarzyna Lech, Zuzanna Kaźmierczak
„Świat pod lupą. Biologia. Klasa I. Szkoła ponadgimnazjalna”
UNIWERSYETET PRZYRODNICZY we WROCŁAWIU
rzeczoznawcy: dr Anna Krystyna Sternicka, dr Alicja Walosik, prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak, mgr Lech Kłosowski
Rok dopuszczenia 2015

CHEMIA

Anna Florek, Grażyna Makles
„Świat pod lupą. Chemia. Klasa 1. Szkoła ponadgimnazjalna”
UNIWERSYETET PRZYRODNICZY we WROCŁAWIU
rzeczoznawcy: mgr Maria Aleksandra Bigos, dr hab. Jan Rajmund Paśko, dr Monika Szymańska, mgr Lech Kłosowski
Rok dopuszczenia 2015

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Michał Banaś, Sławomir Ochrem
„Świat pod lupą. Edukacja dla bezpieczeństwa. Szkoła ponadgimnazjalna”
UNIWERSYETET PRZYRODNICZY we WROCŁAWIU
rzeczoznawcy: mgr Jerzy Kiełb, dr Beata Monika Służalska, dr Monika Szymańska, mgr Lech Kłosowski
Rok dopuszczenia 2015

FIZYKA

Magdalena Grygiel, Dariusz Kajewski, Helena Nazarenko-Fogt, Ireneusz Benzar, Ryszard Nych, Andrzej Fogt
„Świat pod lupą. Fizyka. Klasa 1. Szkoła ponadgimnazjalna”
UNIWERSYETET PRZYRODNICZY we WROCŁAWIU
rzeczoznawcy: mgr Waldemar Reńda, dr Ewa Strugała, mgr Zofia Smuga, mgr Lech Kłosowski
Rok dopuszczenia 2015

GEOGRAFIA

Ryszard Pawlak
„Świat pod lupą. Geografia. Klasa 1. Szkoła ponadgimnazjalna”
UNIWERSYETET PRZYRODNICZY we WROCŁAWIU
rzeczoznawcy: dr Andrzej Witt, dr inż. Joanna Bałach-Frankiewicz, prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak, mgr Lech Kłosowski
Rok dopuszczenia 2015

HISTORIA

Beata Techmańska
„ważn@historia. Klasa 1. Szkoła ponadgimnazjalna”
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
rzeczoznawcy: dr hab. Bogumiła Burda, dr Anna Wilczyńska, dr Katarzyna Kozłowska, Mateusz Ciborowski (ekspert)
Rok dopuszczenia 2015

INFORMATYKA

Piotr Napieralski, Krzysztof Guzek, Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, Maciej Kacperski, Sławomir Szaruga
„Informatyka. Szkoła ponadgimnazjalna”
POLITECHNIKA ŁÓDZKA
rzeczoznawcy: prof. dr hab. Liliana Teresa Byczkowska-Lipińska, mgr inż. Łukasz Tomczyk, dr Joanna Dobkowska, mgr Przemysław Rogalski (ekspert)
Rok dopuszczenia 2015

JĘZYK POLSKI

 1. Dariusz Dybek, Andrzej Jarosz, Izabela Magdziarczyk, Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Marcin Poprawa
  „Kultura i życie. Język polski. Podręcznik do klasy 1 szkoły ponadgimnazjalnej
  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
  rzeczoznawcy: dr hab. Jadwiga Bednarek, dr Magdalena Trysińska, dr Tomasz Karpowicz, Adam Pietrasiewicz (ekspert)
  Rok dopuszczenia 2015

 2. Dorota Michułka, Izabela Magdziarczyk, Małgorzata Łoboz, Elżbieta Lubczyńska-Jeziorna, Joanna Gniady, Andrzej Jarosz, Małgorzata Dawidziak-Kładoczna
  „Kultura i życie. Język polski. Podręcznik do klasy 2 szkoły ponadgimnazjalnej”
  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
  rzeczoznawcy: dr Agata Hącia, mgr Teresa Kosyra-Cieślak, dr Tomasz Karpowicz, Adam Pietrasiewicz (ekspert)
  Rok dopuszczenia 2015

 3. Marek Pustowaruk, Andrzej Jarosz, Marian Bielecki, Izabela Magdziarczyk, Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Marcin Poprawa
  „Kultura i życie. Język polski. Podręcznik do klasy 3 szkoły ponadgimnazjalnej”
  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
  rzeczoznawcy: dr Agata Hącia, mgr Teresa Kosyra-Cieślak, dr Tomasz Karpowicz, Adam Pietrasiewicz (ekspert)
  Rok dopuszczenia 2015

MATEMATYKA

 1. Jacek Stańdo i zespół autorski Politechniki Łódzkiej
  „E-podręcznik do matematyki dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej. Odkryj, zrozum, zastosuj…”
  POLITECHNIKA ŁÓDZKA
  rzeczoznawcy: dr hab. Maria Korcz, mgr Agnieszka Pfeiffer, dr hab. Wacław Zawadowski, dr Iwona Wanda Grygiel, dr Jan Piotr Omieciński
  Rok dopuszczenia 2015

 2. Jacek Stańdo i zespół autorski Politechniki Łódzkiej
  „E-podręcznik do matematyki dla klasy II szkoły ponadgimnazjalnej. Odkryj, zrozum, zastosuj…”
  POLITECHNIKA ŁÓDZKA
  rzeczoznawcy: dr hab. Maria Korcz, mgr Agnieszka Pfeiffer, dr hab. Wacław Zawadowski, dr Iwona Wanda Grygiel, dr Jan Piotr Omieciński
  Rok dopuszczenia 2015

 3. Jacek Stańdo i zespół autorski Politechniki Łódzkiej
  „E-podręcznik do matematyki dla klasy III szkoły ponadgimnazjalnej. Odkryj, zrozum, zastosuj…”
  POLITECHNIKA ŁÓDZKA
  rzeczoznawcy: mgr Agnieszka Pfeiffer, dr hab. Wacław Zawadowski, dr Iwona Wanda Grygiel, dr Jan Piotr Omieciński
  Rok dopuszczenia 2015

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Robert Alberski, Agnieszka Florczak, Marta Makuch
„Podręcznik obywatela. Wiedza o społeczeństwie. Szkoła ponadgimnazjalna”
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
rzeczoznawcy: mgr Katarzyna Wiszowata-Walczak, mgr Zbigniew Żuchowski, dr Katarzyna Kozłowska, Mateusz Ciborowski (ekspert)
Rok dopuszczenia 2015