Numer ewidencyjny w wykazie : 1018/1/2019

podręczniki do kształcenia ogólnego
Opis podręcznika
Podstawa programowa
2017/2018
Typ szkoły
ponadpodstawowa (liceum ogólnokształcące i technikum)
Przedmiot
podstawy przedsiębiorczości
Zakres kształcenia
podstawowy

Tytuł serii
Podstawy przedsiębiorczości
Pozycja w serii
1/2
Tytuł
Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej
Autor
Jarosław Korba, Zbigniew Smutek
Wydawnictwo
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.
Postać podręcznika
papierowa
Rzeczoznawcy
  1. dr hab. Joanna Działo
  2. dr Piotr Feczko
  3. prof. dr hab. Tadeusz Zgółka
Data decyzji
11-06-2019