Numer ewidencyjny w wykazie : 1064/2019

podręczniki do kształcenia ogólnego
Opis podręcznika
Podstawa programowa
2017/2018
Typ szkoły
ponadpodstawowa (liceum ogólnokształcące i technikum)
Przedmiot
podstawy przedsiębiorczości
Zakres kształcenia
podstawowy

Tytuł serii
Pozycja w serii
Tytuł
Podstawy przedsiębiorczości
Autor
Waldemar Kotowski
Wydawnictwo
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
Postać podręcznika
papierowa
Rzeczoznawcy
  1. prof. dr hab. Małgorzata Święcicka
  2. prof. dr hab. Adam Noga
  3. dr Piotr Feczko
Data decyzji
27-08-2019