Numer ewidencyjny w wykazie : 1121/2021

podręczniki do kształcenia ogólnego
Opis podręcznika
Podstawa programowa
2017/2018
Typ szkoły
ponadpodstawowa (liceum ogólnokształcące i technikum)
Przedmiot
podstawy przedsiębiorczości
Zakres kształcenia
podstawowy

Tytuł serii
Pozycja w serii
Tytuł
Wolna przedsiębiorczość. Podręcznik do nauki podstaw przedsiębiorczości
Autor
Mateusz Machaj, Robert Gwiazdowski
Wydawnictwo
Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa
Postać podręcznika
Rzeczoznawcy
  1. prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka
  2. dr Robert Szczepankowski
  3. dr Monika Szymańska
Data decyzji
05-05-2021