Numer ewidencyjny w wykazie : 1145/1/2022

podręczniki do kształcenia ogólnego
Opis podręcznika
Podstawa programowa
zmiana 2022
Typ szkoły
ponadpodstawowa (liceum ogólnokształcące i technikum)
Przedmiot
historia i teraźniejszość
Zakres kształcenia
nie dotyczy

Tytuł serii
Historia i teraźniejszość
Pozycja w serii
1/2
Tytuł
Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 1. 1945-1979
Autor
prof. Wojciech Roszkowski
Wydawnictwo
Biały Kruk sp. z o.o.
Postać podręcznika
papierowa
Odwzorowanie cyfrowe
Tak
Rzeczoznawcy
  1. prof. dr hab. Tadeusz Wolsza
  2. dr Rafał Drabik
  3. mgr Klemens Stróżyński
Data decyzji
01-07-2022