Wniosek DPNP-WPPiP.4080.87.2022

podręczniki do kształcenia ogólnego

Opis podręcznika
Podstawa programowa
zmiana 2022
Typ szkoły
ponadpodstawowa (liceum ogólnokształcące i technikum)
Przedmiot
historia i teraźniejszość
Zakres kształcenia
nie dotyczy

Data wpływu wniosku
12-05-2022
Tytuł serii
Historia i teraźniejszość
Pozycja w serii
1/2
Tytuł
Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 1. 1945-1979
Autor
prof. Wojciech Roszkowski
Nazwa wnioskodawcy
Biały Kruk sp. z o.o.
Postać podręcznika
  • papierowa
Status wniosku
podręcznik dopuszczony
Data decyzji
01-07-2022
Opinie 4
Zakres opinii : językowa Data wskazania 16-05-2022
Konkluzja Rzeczoznawca - data otrzymania podręcznika Data wpływu opinii
opinia negatywna 19-05-2022 17-06-2022
Zakres opinii : merytoryczno-dydaktyczna Data wskazania 16-05-2022
Konkluzja Rzeczoznawca - data otrzymania podręcznika Data wpływu opinii
opinia pozytywna 19-05-2022 06-06-2022
Zakres opinii : merytoryczno-dydaktyczna Data wskazania 16-05-2022
Konkluzja Rzeczoznawca - data otrzymania podręcznika Data wpływu opinii
opinia warunkowa 19-05-2022 06-06-2022
opinia końcowa po konkluzji warunkowej pozytywna 08-06-2022 10-06-2022
Opinia dodatkowa Zakres opinii : językowa Data wskazania 21-06-2022
Konkluzja Rzeczoznawca - data otrzymania podręcznika Data wpływu opinii
opinia pozytywna 23-06-2022 30-06-2022